گر دلت میسوزد
که چرا مظلومانه حسین راکشتند
 و بچه هایش را اسیر
آدرس را از کوفه شروع نکن
⚠️از غدیر قصه شروع شد⚠️گروه {بَـــچِّــــه هِیـْــئَتـــیٰ}

کانال تلگرام:bache_heiaty@

اینستاگرام:bache.heiaty@

وبلاگ:www.bache-heiati.blog.ir