8

دیدم به درب مجلستان قلدر محل
کفشان نوکران تو را جفت می کند


گروه {بَـــچِّــــه هِیـْــئَتـــیٰ}

کانال تلگرام:bache_heiaty@

اینستاگرام:bache.heiaty@

وبلاگ:www.bache-heiati.blog.ir