✅سخنان فخرالذاکرین حاج آقا منصور ارضی
در مورد ایام محسنیه

مردم را از عزاداری خسته و زده نکنیم!
ما تاپایان ماه صفر عزاداری امام حسین علیه السلام را علنی برپا داشتیم (شاید آن را جزءشعائر مذهب عنوان داشت)ولی بعد از صفر تا هشتم ماه باید در درون داغدار باشیم . این مصیبت ناموسی است وعلنی کردن ندارد ،با این حال و فشار در جامعه برای مردم تحمل مصائب طاقت فرسا است مردم را از عزاداری زده و خسته نکنیم.

#کاسه_داغ_تر_از_آش_نشیمگروه {بَـــچِّــــه هِیـْــئَتـــیٰ}

کانال تلگرام:bache_heiaty@

اینستاگرام:bache.heiaty@

وبلاگ:www.bache-heiati.blog.ir